Senaste nyheter från MS-fonden

2011-09-15 | EMSF blir MSfonden

Sedan årskiftet 2010-2011 arbetar EMSF (European MS Foundation) även under det enklare och mer publika namnet MSfonden. Det nya vardagsnamnet MSfonden påverkar inte fondens mål, syfte och inriktning. I samband med namnförändringen har även en ny grafisk profil och hemsida tagits fram.

www.msfonden.se

 

_____________________________________________________________

 

2011-05-22 | Naturkompaniet får pris på Internationella MS-dagen

Onsdagen den 25 maj inträffar Internationella MS-dagen, ett världsomspännande event som sätter fokus på den neurologiska sjukdomen multipel skleros, MS. I Sverige uppmärksammas dagen bland annat med att man belönar företaget Naturkompaniet som Årets Arbetsgivare. I samband med utdelningen föreläser man också om sjukdomen.

Seminariet med föreläsningar om MS äger rum på Helsingborgs stadsteater onsdagen den 25 maj kl 17.30 – 19.15 och tar upp tre aspekter på MS: Att få, att leva med och att träna med MS. Seminariet arrangeras av MSfonden i samarbete med Patientutbildningscentrum vid Helsingborgs lasarett och Patientforum vid Skånes Universitetssjukhus.

Mer information om ovanstående arrangemang hittar du i vår pressrelase

_____________________________________________________________

2011-05-16 | Gåva

Företaget Biogen Idec har donerat en gåva på SEK 20 000 till MS fonden.

Vi sänder härmed ett stort tack för den givmilda gåvan.

Här kan du läsa mer om Biogen Idec

_____________________________________________________________

2011-05-02 | Gå eller spring Vår Ruset med EMSF!

Även om du har ett funktionshinder kan du vara med, vare sig du går, springer eller åker. Det är alltid en härlig känsla att göra saker tillsammans! Vi finns på plats i Malmö under Vår Ruset 2 maj och du som vill stödja vår verksamhet kan ge ett bidrag via våra 90-konton.

_____________________________________________________________

2011-04-27 | Tack

Tack till alla er som till minne av Per-Ola Andersson har gett ert stöd till stiftelsen.

______________________________________________________

Hjälp oss påverka, ge ditt stöd!

Vårt 90-plusgirokonto 900138-9 eller 90-bankgironummer 900-1389

_____________________________________________________________

2011-03-26 | Vad är ett 90-konto

EMSF är sedan starten 2007 godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Vad ett 90-konto är beskrivs på följande sätt:

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som vi godkänt.

90konto

_____________________________________________________________

2011-03-26 | Gilenya –  nu godkänt!

Gilenya – den första orala behandlingen i kapselform för MS – har nu blivit godkänt.

Gilenya är den första orala behandlingen i kapselform vid MS och är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi hos vuxna.

_____________________________________________________________

2011-02-07 | Gilenya – får positivt förhandsbesked

Gilenya – den första orala behandlingen i kapselform för MS – får positivt förhandsbesked.

Den 24 januari 2011 gav den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) rådgivande organ (CHMP) ett positivt förhandsbesked till Gilenya (fingolimod). Det är den första orala behandlingen i kapselform vid MS och är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi hos vuxna.

Hela pressrelesen från Novartis hittar ni i bifogat dokument här:

Pressrelease Novartis: Gilenya positivt förhandsbesked

_____________________________________________________________

2011-01-31 | Gåva

Företaget Merck har donerat en gåva på SEK 5000 till MS fonden.

Vi sänder härmed ett stort tack för den givmilda gåvan.

Här kan du läsa mer om Merck

_____________________________________________________________

2010-11-24 | Minnesgåva

Till minne av Berit Thurby.
Barbara och Roger Hallström, Margit Berg och Hans Wiberg.

_____________________________________________________________

2010-10-11 | FDA godkänner Fingolimod

I september blev det så klart att FDA ( U.S. Food and Drug Administration) godkänner Fingolimod, den första bromsmedicinen som är en tablett. Mer information om detta kan man hitta här:

National MS society

Bloomberg

________________________________________________________________

 

Hjälp oss att påverka!
Vårt 90-plusgirokonto 900138-9 eller 90-bankgironummer 900-1389

 

Sponsors

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor